Svet-Stranek.cz
postopachbetonu
Po stopách betonu

KVH MO-S 21 - Družstvo Stráže Obrany Státu:postopachbetonu

KVH MO-S 21 - Družstvo Stráže Obrany Státu

Historie SOS

SOS vznikla na základě vládního nařízení č. 270/1936 sb. (schváleno 23. října 1936) .Fungovala v létech 1936-1939 dokud ji protektorátní vláda nezrušila.
Měla zajišťovat:
- neporušitelnost státní hranice
-nedotknutelnost státního území
-zajišťovat veřejný pořádek a bezpečnost
- spolupůsobit při celní správě
-zmást nepřítele střelbou a zpomalit ho na postupu a tím dát armádě čas k přípravě

V SOS působilo převážně FS, četnictvo a policie, pak se k ní přiřadili voj. v záloze a popř další spolehlivé osoby.
Kdyby šlo do tuhého, byla by SOS posílena o aktivní vojsko.

Původně byla zamýšlená výstavba 38 praporů SOS, ale vzniklo jen 31praporů.


Naše jednotka

Naše jednotka čítá 4 členy jednotky SOS.
Naším cílem je prezentace a účast na akcích s tématem roku 1938.
Učit se a seznamovat s historií na našem pohraničí v dobách nejtěžších.
Na našich hranicích stojí stále stráž,
nečekej Adolfe, nás se nedočkáš!
Nečekej, jdi už spát, nech si o nás zdát.
Přijď Adolfe časně zrána, uvítá tě z děla rána,
budem mašírovat.

Pojď s námi Ádo zlatý mašírovat,
ať také něco užiješ,
až budou bomby z nebe padat,
ať také jednu dostaneš.

Dostaneš ji do hlavy, žádný ti ji nespraví,
pak bude celá třetí říše koukat, jak umí Češi bojovat.
Dostaneš ji ze dvou stran, poženem tě za Jordán,
pak bude také Mussolini koukat, jak umí Áda utíkat...

(Úryvek z oblíbené písně příslušníků SOS ve Šluknovském výběžku)

čerpáno www.luzicke-hory.cz